Sǎptǎmâna “Şcoala Altfel”

Dragi elevi, stimați părinți,

 având în vedere situația specială în care ne aflăm, vă transmitem urmatoarele:

– Conform precizǎrilor fǎcute de MEN, ISJ Prahova şi hotǎrǎrii Consiliului de Administraţie al şcolii, programul Sǎptǎmâna “Şcoala Altfel” s-a reprogramat în perioada  16-20, cu activitǎţi în mediul electronic. Activitǎţile le vor desfǎşura la iniţiativa cadrelor didactice sub coordonarea învǎţǎtorilor, diriginţilor şi vor fi aduse la cunoştinţǎ  de cǎtre fiecare diriginte /învǎţǎtor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

– Pe durata suspendării cursurilor, cadrele didactice ale Şcoala Gimnazialǎ “George Emil Palade” Ploieşti  vor menține legătură cu elevii prin intermediul canalelor electronice de comunicare (grupuri, platforme de învățare etc.), transmițându-le sarcini de lucru, teme, informații, lecții. Prin urmare, recomandăm elevilor să parcurgă aceste materiale și să interacționeze cu cadrele didactice în vederea limitării efectelor suspendării cursurilor asupra parcurgerii programelor școlare și asupra pregătirii individuale.

 – Reamintim elevilor și familiilor acestora că suspendarea cursurilor a fost decisă ca măsură în vederea prevenirii răspândirii noului Coronavirus. În consecință, recomandăm limitarea cu strictețe a deplasărilor care nu sunt absolut necesare, evitarea spațiilor aglomerate, respectarea regulilor de igienă și a instrucțiunilor si sfaturilor oferite de autorități. Dacă deplasările copiilor nu sunt limitate, măsura suspendării cursurilor nu își va atinge obiectivul.

 – De asemenea, este primordial să folosim surse de informare oficiale și să evităm dezinformările atât de frecvente mai ales în mediul on-line.

 – Stimați părinți, contăm pe dumneavoastră să le oferiți copiilor sprijin în adoptarea unui comportament responsabil față de ei înșiși și față de ceilalți. Vă rugăm să ne aduceți la cunostință eventualele probleme de sănătate ale elevilor noștri.

– La rândul nostru, vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru a depăși cu bine situația.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*