Clase elevi

AN ŞCOLAR 2019-2020

Clasele pregǎtitoare

 • P A – prof. înv. primar Dumitrescu Nicoleta
 • P B – prof. înv. primar Pavel Adriana
 • P C – prof. înv. primar Stan Alina
 • P D – prof. înv. primar Pintilie Carmina

Clasele I:

 • I A – prof. înv. primar Barbu Nicoleta
 • I B  – prof. înv. primar Cristache Lucia
 • I C  – prof. înv. primar Stanciu Ştefania
 • I D  – prof. înv. primar Soare Cristina

Clasele a II-a:

 • IIA – prof. înv. primar Tudorache Maria
 • IIB – prof. înv. primar Babaiana Silvia
 • IIC – prof. înv. primar Contescu Daniela
 • IID – prof. înv. primar Petrescu Mǎdǎlina

Clasele a III-a:

 • III A – prof. înv. primar Vişoiu Florentina
 • III B – prof. înv. primar Dragomir Cristina
 • III C – prof. înv. primar Mihai Marieta
 • III D – prof. înv. primar Sǎceanu Laura

Clasele a IV-a:

 • IV A – prof. înv. primar Popescu Gheorghe
 • IV B – prof. înv. primar Savu Mihaela
 • IV C – prof. înv. primar Gheorghe Diana
 • IV D – prof. înv. primar Dobre Maria

Clasele a V-a:

 • V A – diriginte  prof.Stere Gabriela
 • V B – diriginte prof. Dumitrescu Gabriela
 • V C – diriginte prof.Bǎnuţǎ Suzana
 • V D – diriginte prof.Cîrstoiu Camelia

Clasele a VI-a:

 • VI A – diriginte prof.Petrache Liliana
 • VI B – diriginte prof. Dumitru Carmen
 • VI C – diriginte prof.Balea Ecaterina
 • VI D – diriginte Popenţa Laura

Clasele a VII-a:

 • VII A – diriginte prof. Ali Corina
 • VII B – diriginte prof. Dumitru Cosmina
 • VII C – diriginte prof.Calotǎ Laura

Clasele a VIII-a:

 • VIII A – diriginte prof.Ristache Mihai
 • VIII B – diriginte prof.Iliescu Lorena
 • VIII C – diriginte prof.Rǎduicǎ Cristiana
 • VIII D – diriginte prof.Stanciu Mazilu Nicola