Clase

AN: 2017-2018

 

Clasele pregǎtitoare:

 

PA – prof. înv. primar Tudorache Maria

PB – prof. înv. primar Babaiana Silvia

PC – prof. înv. primar Contescu Daniela

PD – prof. înv. primar Petrescu Mǎdǎlina

 

Clasele I:

I A – prof. înv. primar Vişoiu Florentina

I B – prof. înv. primar Dragomir Cristina

I C – prof. înv. primar Mihai Marieta

I D – prof. înv. primar Sǎceanu Laura

 

Clasele a II-a:

II A – prof. înv. primar Popescu Gheorghe

II B – prof. înv. primar Savu Mihaela

II C – prof. înv. primar

II D – prof. înv. primar Dobre Maria

 

Clasele a III-a:

III A – prof. înv. primar Dumitrescu Nicoleta

III B – prof. înv. primar Pavel Adriana

III C – prof. înv. primar Stan Alina

III D – prof. înv. primar Pintilie Carmina

 

Clasele a IV-a:

IV A – prof. înv. primar Mihǎilǎ Mǎdǎlina

IV B – prof. înv. primar Cristache Lucia

IV C – prof. înv. primar Stanciu Ştefania

IV D – prof. înv. primar Soare Cristina

 

Clasele a V-a:

V A – diriginte prof. Olteanu Denise

V B – diriginte prof. Dumitru Cosmina

V C – diriginte prof.Calotǎ Laura

 

Clasele a VI-a:

VI A – diriginte prof.Ristache Mihai

VI B – diriginte prof.Iliescu Lorena

VI C – diriginte prof.Rǎduicǎ Cristiana

VI D – diriginte prof.Puiu Simona

 

Clasele a VII-a:

VII A – diriginte prof.Bǎnuţǎ Suzana

VII B – diriginte prof.Luca Ioana

VII C – diriginte prof.Stere Gabriela

VII D – diriginte prof.Cîrstoiu Camelia

 

Clasele a VIII-a:

VIII A – diriginte prof.Popenţa Laura

VIII B – diriginte prof.Dumitrescu Gabriela

VIII C – diriginte prof.Ştefan Ramona