Prezentarea scolii

 

Conducerea scolii:

Director – profesor doctor Tudor Mihaela

Director adjunct – profesor Burlan Aurelia

Coordonator pentru proiecte si programe educative – profesor Petrache Liliana

Misiunea şcolii: Şcoala îşi propune sǎ ofere elevilor sǎi condiţii optime de dezvoltare a capacitǎţilor necesare pentru a faţă schimbărilor permanente şi rapide din viațăprintr-un ansamblu de acţiuni de elaborare, planificare şi implementare a programelor de educaţie, capabile sǎ satisfacǎ standardele de calitate.

Viziunea şcolii:  țelul principal este să fim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, asigurând un învățământ raliat la standarde europene, bazat pe participare și egalitate deplină și care să răspundă necesităților de formare ale tinerei generații.