Oferta educationala

AN SCOLAR: 2018 – 2019

Oferta educaţională 

Şcoala  Gimnazială “George Emil Palade ” Ploieşti şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru :

 • învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare (4 grupe)
 • învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV (20 clase)
 • învăţământ gimnazial : clasele V-VIII ( 15 clase)

Corp profesoral: 44 cadre didactice:

 • profesori doctori: 3
 • profesori grad didactic I: 23
 • profesori grad didactic II: 6
 • profesori definitivat: 10
 • debutanţi: 2

Dotǎrile şcolii:

 • 27 sǎli de clasǎ dotate cu: videoproiectoare, calculatoare, ecran de proiecţie – vezi
 • 3 laboratoare: chimie, fizicǎ, biologie – vezi
 • 4 cabinete şcolare: limba românǎ, limbi strǎine, istorie, informaticǎ – vezi
 • biblioteca şcolarǎ – vezi
 • teren de sport – vezi
 • sala de sport – vezi
 • cabinet medical medicinǎ generalǎ – vezi
 • cabinet stomatologic – vezi

Oferta curriculară

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 • existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • programe CDŞ elaborate de cadrele didactice din şcoalǎ
 • aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 • pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

Şcoala Gimnazială “George Emil Palade “ Ploieşti are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Oferta extracurricularǎ

Participare la proiecte educaţionale internaţionale Erasmus+

Implicare în proiecte ecologice

Implicare în proiecte culturale

implicare in proiecte umanitare