Comisii lucru

COMISII DE  LUCRU AN SCOLAR 2018 – 2019

 

 1. Comisia pentru monitorizarea frecventei,combaterea absenteismului si notare ritmica:

– responsabili: Pintilie Carmina

– membri:  – Barbu Nicoleta

– Dumitrescu Simona

– Oaghea Nicoleta – structura Gradinita Nr.20

– Petrescu Elena-Madalina

– Bidivenciu Manuela – structura Scoala Nr.22

 

 1. Comisia de acordare a burselor si a altor forme de ajutor:

– presedinte: prof. Tudor Mihaela

– membri: – Tudorache Maria

– Stefan Ramona

– secretar Oprea Marina

– contabil sef Ghiorlan Constanta

 

    3 .  Comisia de selectionare a documentelor create si arhivate:

– responsabil: Nastase Clementina

– membri: Oprea Marina

Popa Violeta

Ghiorlan Constanta

Dragomir Cristina

 

 1. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii:

– coordonator: Tudor Mihaela

– responsabil : Gheorghe Diana

– membri: Buga Ionica

Dia Sorina

Buga Ionica

Petrache Liliana

Pavel Adriana – reprezentant sindicat

Contescu Daniela – reprezentant parinti

Stanciu Marilena – reprezentant Consiliul Local

 

 1. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii:

responsabil: Dumitrescu Gabriela

– membri: prof. Nicorescu-Cioriciu Nouras Alin

prof. Dumitrescu Simona

Bidivenciu Manuela – structura Scoala Nr.22

Manescu Daniela

Cristache Lucia

Petrache Liliana – consilier educativ

 

 1. Comisia de educatie rutiera:

– responsabil: Savu Mihaela

– membri:      Popescu Gheorghe

Barbieru Ioan

Bidivenciu Manuela – structura Scoala Nr.22

 

 1. Comisia pentru perfectionare si formare continua :

– responsabil: prof. Popenta Laura

– membri: prof. Dop Laura Marilena

prof.inv.primar Pavel Adriana

 

 

 1. Consiliul pentru Curriculum:

– presedinte: prof. Tudor Mihaela

– membri: prof. Burlan Aurelia

Petrache Liliana

Buga Ionica

Banuta Suzana

Raduica Cristiana

Stere Gabriela

Stanciu Mazilu Nicola

Ristache Mihai

Sersea Cristina

Pavel Adriana

Visoiu Florentina

 

 1. Comisia pentru asigurarea serviciului pe scoala:

– responsabil: prof, Burlan Aurelia

– membri: Pana Loredana

Popescu Gheorghe

 

 1. Comisia de aparare impotriva incendiilor, protectiei sociale si aparare in caz de dezastre:

– responsabil: Stoica Daniela

– membri: Popescu Gheorghe

Ristache Mihai

Diaconu Ion

Voicilas Ion

Marin Nelu

 

 1. Comisia de elaborare a schemelor orare:

– responsabil: prof. Tudor Mihaela

– membri: prof. Burlan Aurelia

prof. Cirstoiu Camelia – orar gimnaziu

prof.inv.primar Pavel Adriana – orar primar

prof.inv.primar. Visoiu Florentina – orar primar

prof.inv.prescolar Buga Ionica – orar prescolar

prof.inv.primar Sersea Cristina – orar primar Scoala Nr.22

prof.inv.prescolar Oaghea Nicoleta – orar prescolar Gradinita Nr.20

 

 1. Comitetul de securitate si sanatate in munca:

  – presedinte : Tudor Mihaela

– responsabil: prof. Calota Laura

– membri: prof.  Cristea Sergiu

prof. Tudorache Maria

Manescu Daniela

Sersea Cristina

Stoica Daniela – Administrator patrimoniu

Dr.Coman Mihaela – Medic medicina muncii

 1. Comisia pentru controlul managerial intern:
  • Presedinte: Burlan Aurelia
  • membri: Pintilie Carmina

Gheorghe Diana

Popa Violeta

Ghiorlan Constanta

 

 

 

 

 1. Comisia pentru comunicare si promovare a imaginii scolii:

– responsabil : Dumitrescu Nicoleta

– membri:- Raduica Cristiana

– Petrache Liliana

– Contescu Daniela

– Burlan Aurelia – administrator site scoala

 

 1. Comisia pentru Programe si Proiecte Educative:

Responsabil: Petrache Liliana

Membri: Saceanu Laura

Dumitru Cosmina

Mihai Marieta

Dospinoiu Aurelia – invatamant prescolar

Bidivenciu  Manuela – structura Scoala Nr.22

 1. Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare:

Responsabil: Nastase Clementina

Membri: Babaiana Vasilica

Ali Corina

Bidivenciu  Manuela- structura Scoala nr.22

 

 1. Comisia de recunoastre si echivalare a creditelor profesionale transferabile:

Presedinte: Tudor Mihaela

Membri: Popenta Laura

Ionescu Daniela – professor metodist CCD

18.Comisia de revizuire  a Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant

Presedinte: Burlan Aurelia

Membri: Stan Alina

Dumitru Cosmina

 1. Comisia de revizuire a Regulamentului Intern:

– presedfinte: Burlan Aurelia

– Membri: Pavel Adriana

Lupu Ioana Paula

 

 1. Responsabil Educatie juridica: Dia Sorina Steliana

 

 1. Comisia de cercetare disciplinara si consiliere privind abaterile disciplinare ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic:
  • presedinte Burlan Aurelia
  • Pavel Adriana – membru
  • Ristache Mihai – membru
  • Dospinoiu Aurelia – membru
  • Cirstoiu Camelia – membru
  • Mihai Marieta – membru
  • Diaconu Ion – membru (reprezentant personal didactic auxiliar)
  • Stan Alina – membru (reprezentant personal didactic
  • Stoica Daniela – membru (reprezentant personal nedidactic)
  • Oaghea Nicoleta – reprezentant structuri

 

 1. Comisia de cercetare disciplinara si consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor:
  • presedinte: Petrache Liliana
  • Dumitrescu Nicoleta – membru – invatamant primar
  • Cristea Sergiu – membru – invatamant gimnaziu
  • Ristache Mihai – membru – invatamant gimnaziu
  • Iliescu Lorena – membru – responsabil Comisie diriginti
  • Bidivenciu Manuela – membru – invatamant primar Scoala Nr.22
  • Georgescu Alina – membru – reprezentant Comitet parinti