PROIECT ERASMUS KA2 – NEW APPROACHES TO LITERACY

NEW APPROACHES TO LITERACY

Școala noastră a fost parteneră în cadrul Proiectului Erasmus+ New Approaches to Literacy (acțiunea cheie 2/2016-1-SE-KA219-022168_2) alături de alte trei școli din Suedia, Turcia și Polonia. Tema proiectului răspunde cu generozitate nevoilor de învățare ale elevilor noștri și priorităților de cercetare și perfecționare metodologică ale multor cadre didactice din unitate.

Parteneriatul a debutat cu întâlnirea din Suedia în decembrie 2016, școala suedeză fiind de altfel coordonatorul proiectului, unde trei grupuri reprezentative de profesori din România, Turcia și Polonia au luat parte la programul de formare Introducere în metoda Reading To Learn, o pedagogie care încurajează și ușurează învățarea prin utilizarea resursei „text”, cu scopul implementării ulterioare a strategiei în fiecare școală parteneră și al adaptării acesteia la specificul educațional local.

Cea de-a doua întâlnire de proiect a fost găzduită de școala noastră în mai-iunie 2017, având drept obiective aplicarea metodei Reading to Learn. Atelierele de teatru, muzică și dans, alături de toate celelalte activități, au încurajat oaspeții să cunoască specificul cultural local și să schimbe experiență și bune practici. În același timp, contactul elevilor noștri cu cei din țările partenere în cadrul unor activități formale sau informale a permis îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză și reinterpretarea interculturalității dintr-o perspectivă practică și concretă.

Partenerul polonez a găzduit cea de-a treia reuniune de lucru  în octombrie 2017, cu accent pe aplicarea metodei în context IT, prin folosirea mijloacelor tehnologice și comunicaționale. Cei patru elevi români participanți s-au distins prin lejeritatea în comunicare și în schimburi interculturale, precum și prin interesul pentru activitățile propuse de partener.

Întâlnirea din Turcia din aprilie 2018 ne-a oferit șansa să promovăm specificul național prin intermediul unor expoziții tematice cu personaje simbolice pentru cultura fiecărei țări. Elevii noștri au optat pentru iele, Joimăriță, Păcală și Tândală și au reușit să se remarce prin originilatitate și entuziasmul prezentării. Am asistat la jocuri de rol care au antrenat reprezentanții fiecărei țări participante ,  la concursuri spontane inițiate de elevii dornici să identifice cât mai multe cuvinte cu formă asemănătoare în limbile română, engleză, turcă, poloneză și suedeză. Elevii noștri au fost prezenți la cursuri și au împărtășit experiențele școlare care i-au ajutat să evolueze.

Ultima întâlnire de proiect a avut loc în ianuarie 2019 în Suedia. Reprezentanții școlilor implicate au prezentat impactul pe care implementarea metodei Reading To Learn l-a avut la nivelul profesorilor, elevilor, comunității. Rezultatele pozitive vor încuraja atât aplicarea și îmbogățirea în continuare a acestei metode, cât și orientarea către alte proiecte internaționale.

Mulțumim managerilor de proiect

și tuturor celor implicați!

Coordonator de proiect: prof. Laura POPENȚA

Membri în echipa de proiect:

prof. Cosmina DUMITRU

dir. prof. Mihaela TUDOR

dir. adj. prof. Aurelia BURLAN

prof. Ramona ȘTEFAN

prof. Nicola STANCIU – MAZILU

prof. înv. primar Adriana PAVEL

prof. înv. primar Daniela CONTESCU

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*