Concursul județean ,,Matematica în viața noastrӑ’’

                                                                  

Scoala Gimnaziala ,,George Emil Palade”                                                

Loc. Ploiesti

 

Concursul județean ,,Matematica în viața noastrӑ’’

Argument

,,Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.”- Grigore Moisil

În ultimii ani studiul matematicii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui elev. În acest context considerăm că este necesară o abordare a matematicii din perspectiva legării acestei discipline şcolare de cotidianul în care trăieşte elevul, care să vină în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară. Întrucât şcoala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii, dar şi8 familiile acestora, alte cadre didactice de posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de matematică

Scopul proiectului:

 • Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii cu ajutorul matematicii, a cunostinţelor dobândite la această disciplină;
 • Stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare.

 

Obiectivele specifice:

 • Descoperirea nevoilor, preocupărilor şi preferinţelor elevilor şi valorificarea potenţialului creator al copiilor;
 • Promovarea învăţării de calitate şi activităţii de cercetare/experimentare şi valorificarea acestora în probleme de matematică;
 • Dirijarea elevilor spre a identifica căile, de a descoperi şi investiga elemente din mediul înconjurător, din viaţa cotidiană apropiată lui apelând la exerciţii aplicative specifice matematicii;
 • Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice;
 • Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea acestui parteneriat, participarea la concursuri

 

Grupul ţintă:

 • Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din localitate (judeţ);
 • Elevi din clasele I-VIII

 

Beneficiarii direcți și indirecți:

 • Elevii claselor I-VIII;
 • Profesori de matematică;
 • Invăţători/profesori învăţământ primar

 

Data/perioada de desfăşurare: 24.03.2018

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,G.E.Palade’’ Ploieşti

Programa de concurs: materia studiată în anii anteriori şi materia parcursă în anul şcolar 2017-2018, până la momentul concursului (Materia propusă pentru concurs este în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru clasele II-VIII).

Notă: Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi însoţiţi de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însoţitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a elevilor.

Metodologia desfasurarii concursului:

Concursul Judetean de matematică ,,Matematica in viata noastra’’ se desfăşoară la nivel local, cu posibilitatea înscrierii şi din alte unitati din judet. Fiecare şcoală va putea trimite maxim 3 elevi pe clase. Inscrierea elevilor se realizeaza prin intermediul fisei de inscriere pana la data de 10.03.2018. De asemenea, subiectele propuse se trimit pana la data limita de inscriere pe adresele de email ale organizatorilor: lady_dy40@yahoo.com si adypdia@yahoo.com

În dimineaţa zilei în care se desfăşoară concursul, Comisia de organizare şi evaluare asigură multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora. Propunătorii de subiecte sunt atat profesorii de învățământ primar si de matematică din scoala, cat si profesorii din scolile participante la concurs, care nu vor divulga subiectele până ce acestea devin publice. Totodată, vor fi desemnaţi şi instruiţi profesorii asistenţi pe săli. Elevii vor fi repatizaţi pe clase, în funcţie de clasa din care este şi alfabetic. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul concursului. Elevilor li se înmânează foile de concurs speciale, care asigură caracterul secret al identităţii participantului. Profesorii asistenţi verifică identitatea participantului pe carnetul de elev şi a listei de participare la concurs. Coordonatorii proiectului semnează şi aplică, pe colţul îndoit al lucrării, ştampila şcolii. După terminarea timpului afectat concursului, care se marchează pe tablă, profesorii asistenţi primesc lucrările. Coordonatorii proiectului primesc seturile de lucrari pe săli, le numerotează şi le repartizează spre evaluare echipelor formate din doi profesori/invatatori. Profesorii evaluatori completeaza borderourile de notare, alcătuite pe baza baremurilor cu punctajul final.

Premierea:

Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor finale obţinute. Numărul premiilor (I,II şi III) nu poate depăşi 25% din numărul total de participanţi prezenți la concurs. Se pot acorda menţiuni în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform deciziei comisiei de organizare.

Agenda concursului:

 • 8.00-8.30 – Primirea comisiei
 • 9.00-9.30 – Multiplicarea subiectelor
 • 9.30-10.00 – Intrarea elevilor în săli
 • 10.00-12.00 – Desfăşurarea concursului

(Timp de lucru: 2 ore)

 • 12.15-14.45 – Evaluarea lucrărilor

Rezultatele probelor sunt apreciate după baremele alcătuite de comisie.

 • Afişarea rezultatelor pe site-ul scolii pe 27.03.2018

Datele de contact ale organizatorilor:

– Gheorghe Diana, profesor învăţământ primar, e-mail: lady_dy40@yahoo.com , tel. 0727740993

–  Pavel Adriana, profesor învăţământ primar, e-mail: adypdia@yahoo.com  , tel. 0726223787.

                                            

Loc. Ploiesti

 

Concursul județean ,,Matematica în viața noastrӑ’’

Argument

,,Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.”- Grigore Moisil

În ultimii ani studiul matematicii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui elev. În acest context considerăm că este necesară o abordare a matematicii din perspectiva legării acestei discipline şcolare de cotidianul în care trăieşte elevul, care să vină în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară. Întrucât şcoala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii, dar şi8 familiile acestora, alte cadre didactice de posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de matematică

Scopul proiectului:

 • Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii cu ajutorul matematicii, a cunostinţelor dobândite la această disciplină;
 • Stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare.

 

Obiectivele specifice:

 • Descoperirea nevoilor, preocupărilor şi preferinţelor elevilor şi valorificarea potenţialului creator al copiilor;
 • Promovarea învăţării de calitate şi activităţii de cercetare/experimentare şi valorificarea acestora în probleme de matematică;
 • Dirijarea elevilor spre a identifica căile, de a descoperi şi investiga elemente din mediul înconjurător, din viaţa cotidiană apropiată lui apelând la exerciţii aplicative specifice matematicii;
 • Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice;
 • Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea acestui parteneriat, participarea la concursuri

 

Grupul ţintă:

 • Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din localitate (judeţ);
 • Elevi din clasele I-VIII

 

Beneficiarii direcți și indirecți:

 • Elevii claselor I-VIII;
 • Profesori de matematică;
 • Invăţători/profesori învăţământ primar

 

Data/perioada de desfăşurare: 24.03.2018

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ,,G.E.Palade’’ Ploieşti

Programa de concurs: materia studiată în anii anteriori şi materia parcursă în anul şcolar 2017-2018, până la momentul concursului (Materia propusă pentru concurs este în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru clasele II-VIII).

Notă: Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi însoţiţi de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însoţitor asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a elevilor.

Metodologia desfasurarii concursului:

Concursul Judetean de matematică ,,Matematica in viata noastra’’ se desfăşoară la nivel local, cu posibilitatea înscrierii şi din alte unitati din judet. Fiecare şcoală va putea trimite maxim 3 elevi pe clase. Inscrierea elevilor se realizeaza prin intermediul fisei de inscriere pana la data de 10.03.2018. De asemenea, subiectele propuse se trimit pana la data limita de inscriere pe adresele de email ale organizatorilor: lady_dy40@yahoo.com si adypdia@yahoo.com

În dimineaţa zilei în care se desfăşoară concursul, Comisia de organizare şi evaluare asigură multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora. Propunătorii de subiecte sunt atat profesorii de învățământ primar si de matematică din scoala, cat si profesorii din scolile participante la concurs, care nu vor divulga subiectele până ce acestea devin publice. Totodată, vor fi desemnaţi şi instruiţi profesorii asistenţi pe săli. Elevii vor fi repatizaţi pe clase, în funcţie de clasa din care este şi alfabetic. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în timpul concursului. Elevilor li se înmânează foile de concurs speciale, care asigură caracterul secret al identităţii participantului. Profesorii asistenţi verifică identitatea participantului pe carnetul de elev şi a listei de participare la concurs. Coordonatorii proiectului semnează şi aplică, pe colţul îndoit al lucrării, ştampila şcolii. După terminarea timpului afectat concursului, care se marchează pe tablă, profesorii asistenţi primesc lucrările. Coordonatorii proiectului primesc seturile de lucrari pe săli, le numerotează şi le repartizează spre evaluare echipelor formate din doi profesori/invatatori. Profesorii evaluatori completeaza borderourile de notare, alcătuite pe baza baremurilor cu punctajul final.

Premierea:

Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor finale obţinute. Numărul premiilor (I,II şi III) nu poate depăşi 25% din numărul total de participanţi prezenți la concurs. Se pot acorda menţiuni în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform deciziei comisiei de organizare.

Agenda concursului:

 • 8.00-8.30 – Primirea comisiei
 • 9.00-9.30 – Multiplicarea subiectelor
 • 9.30-10.00 – Intrarea elevilor în săli
 • 10.00-12.00 – Desfăşurarea concursului

(Timp de lucru: 2 ore)

 • 12.15-14.45 – Evaluarea lucrărilor

Rezultatele probelor sunt apreciate după baremele alcătuite de comisie.

 • Afişarea rezultatelor pe site-ul scolii pe 27.03.2018

Datele de contact ale organizatorilor:

– Gheorghe Diana, profesor învăţământ primar, e-mail: lady_dy40@yahoo.com , tel. 0727740993

–  Pavel Adriana, profesor învăţământ primar, e-mail: adypdia@yahoo.com  , tel. 0726223787.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*